See English Version

معرفی کنفرانس

برای به‌کار‌گیری روش‌ها و مدل‌های ریاضی در زیست شناسی (ریاضیات زیستی) همایشی با عنوان "همایش ملی ریاضیات زیستی"  ایجاد شده  است. این همایش شرایطی  را محیا می‌سازد که  دانشمندان  و محققان در رشته‌های مختلف  کنار هم قرار گیرند  و  ابزارهای ریاضی و محاسباتی را برای مطالعه پدیده‌ها در زمینه‌های گسترده علوم زیستی تهیه و به‌کار گیرند.

این رویداد چندرشته‌ای زمینه‌های علمی مانند ریاضیات زیستی، فیزیک زیستی، زیست شناسی، زیست محیطی، پزشکی، بیوتکنولوژی، زیست مهندسی ، علوم زیست محیطی و غیره را در بر می‌گیرد. این همایش اولین بار در 21 و 22 اسفند ماه 1397 در دانشگاه نیشابور برگزار شد. دومین همایش از این سری در 12 و 13 خرداد 1399 در دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد. امید است با شرکت محققان از رشته های مختلف شاهد ارتباط بیشتر در زمینه های مختلف علوم زیستی باشیم.

.